برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Food Chemistry and Analysis Lab

Lab Assistant: Mr. Hossein Rahmanpour
 
Lab. Equipment
No. Device Name Model Quantity
 1.  
Scale (Precision: 0.010 g) Sartarious- Germany 1
 1.  
Scale (Precision: 0.01 g) AND- Germany 1
 1.  
Scale (Precision: 0.01 g) Kern 1
 1.  
Electric Furnace Heraew-Germany 1
 1.  
Oven Griffin 1
 1.  
Agitator IKA- Germany 1
 1.  
Desktop Refractometer Kruss- Germany 2
 1.  
Handheld Refractometer julabo 2
 1.  
Laboratory Water Bath Memmert 2
 1.  
Heating Mantle - 2
 1.  
Handheld pH Meter HANNA 1
 1.  
Electronic Heater Fater 1
 1.  
Refrigerator Kelvinator 1
 1.  
Electronic Shaker Fanavaran Sahand 1
 1.  
Melting Point Apparatus Electrothermal 1
 1.  
Ion Exchange Column Barnstead-USA 1
 1.  
Heater Hiedoluph 1
 1.  
Centrifuge Gallenkamp 200 1
 1.  
Ultrasound Bath - 1
 1.  
Glass Viscometer - 1
 1.  
Vertical Electrophoresis - 1
 1.  
Magnetic Hot Plate - 1
 1.  
Emergency Shower and Eye Wash - 1